Zegt mijn medewerker wat hij echt denkt?

vs

Kan ik tegen mijn werkgever
echt zeggen wat ik denk?

 

Succesvolle talentontwikkeling in bedrijven

Dilemma

Iedere werkgever staat op zijn tijd voor het dilemma: Zegt mijn medewerker wat hij echt denkt? Welke ambities heeft hij of zij? En hoe bind ik mijn medewerker ook op de langere termijn aan de organisatie? Wat leeft er in mijn organisatie?

Voor een werknemer is dat niet anders. Kan ik echt zeggen wat ik ervan vind? Hoe ziet mijn werkgever mijn kansen en mogelijkheden daadwerkelijk binnen deze organisatie onder de veranderende omstandigheden?

Het dilemma is dat het bespreekbaar maken van de vragen ook een onbedoeld effect kan hebben, waardoor werkgever en werknemer het gesprek uit de weg gaan. 

Helaas gebeurt het nog te vaak dat pas wanneer een medewerker de organisatie verlaat duidelijk wordt hoe de medewerker over de organisatie denkt. Maar ook hoe de organisatie daadwerkelijk tegen de voormalig collega aan kijkt. Pas dan zeggen medewerkers wat zij echt denken. Als werkgever denk je: Had ik dat maar eerder geweten! Een exitgesprek biedt informatie op een te laat moment.

Een onafhankelijke derde kan het dilemma bespreekbaar maken, mits aan een aantal belangrijke voorwaarden wordt voldaan. Vertrouwelijkheid, expertise en professionaliteit zijn daarbij sleutelwoorden. Bovendien zijn onze professionals gehouden aan hun beroepscode.  

Talentum et Labora optimaliseert uw succesvolle personele organisatie. Wij hechten aan een duurzame relatie met zowel de werkgever als de werknemer.

Ons aanbod

Onze werkwijze

Onderliggende motieven naar boven halen

Communicatie kan lastig zijn. Zeker als er sprake is van onderliggende motieven, die onuitgesproken blijven. Het kan ook een gemiste kans inhouden voor één of beide partijen wanneer informatie niet aan de oppervlakte komt.

Wij maken de onderliggende motieven voor zowel de werkgever als de werknemer bespreekbaar. Vanuit onze kennis, ervaring en achtergrond gaan wij op zoek naar de kansen en mogelijkheden. Wij onderbouwen dit met gedegen onderzoek.

Voor zowel de werkgever als werknemer werken wij vanuit een strikt vertrouwelijke setting. In hoeverre wij uitkomsten en motieven kunnen delen spreken we samen af. Met deze gedegen aanpak leggen wij de verbinding tussen werkgever en werknemer, daar waar een gemeenschappelijk belang ligt.

Voorwaarde is dat er een wederzijds begrip is voor de onafhankelijkheid en beroepsverantwoordelijkheid van onze professionals.

De verbinding
tussen succes
en werkgeluk

Werkgever

Werknemer

De verbinding
tussen succes
en werkgeluk

Werkgever
Werknemer