Ons aanbod

U

Haalbaarheidsonderzoek

,,U heeft uw keuze al gemaakt; een medewerker waar u tevreden over bent, wilt u een andere functie geven en voor die functie moet hij/zij een (kostbare) opleiding volgen. U en uw medewerker willen de wederzijdse verwachtingen graag waarmaken. Alvorens u samen daarover een definitief besluit neemt, kunnen wij op basis van een gericht onderzoek de haalbaarheid van het voornemen voor u inschatten. U geeft ons aan wat u verwacht, wij gaan in gesprek met de medewerker, spreken een aantal testen af en na die testen gaan wij deze met uw medewerker bespreken. Vervolgens komen wij bij u met een aanbeveling.

Nieuw aan te trekken medewerker

Het aantrekken van een nieuwe medewerker is een belangrijke investering voor uw organisatie. Opvallend genoeg worden kleine investeringen vaak weloverwogen genomen. De mate waarin weegt niet altijd op tegen de grootte van de investering. Dit in tegenstelling tot grote(re) investeringen die nogal eens lichtvoetiger genomen worden.

Echter, het aantrekken van een nieuwe medewerker dat uiteindelijk een mismatch blijkt, heeft veel impact op de organisatie en kan een enorme kostenpost met zich meebrengen.

Wij bieden u een grondig assessment van de potentiële kandidaat of kandidaten. Wij doen dit onafhankelijk. U draagt zelf, via uw bestaande werving- en selectieprocedure, één tot drie kandidaten voor, of laat ook dat aan ons over. Op deze wijze voorziet u uzelf van een objectieve en onafhankelijke toets op uw voorgenomen keuze.

Medewerker waarover u tevreden bent, het talent in uw organisatie
Ook voor de medewerkers in uw organisatie waarover u tevreden bent kunt u een grondig assessment inzetten. U krijgt concrete handvatten over hoe u uw medewerker kan binden en boeien en krijgt inzicht in zijn talentenspectrum.

Talenten en dragers in uw organisatie

Deze medewerkers wilt u graag duurzaam aan uw organisatie binden. Het hoeft niet zo te zijn dat wat u van de medewerkers verwacht of wat de medewerker van uw organisatie verwacht voldoende bekend is of wordt uitgesproken. Wij kunnen de mogelijkheden en de onmogelijkheden hiervan in kaart brengen op basis van ons onderzoek. De uitkomst van dit onderzoek geven u en uw medewerker inzicht in het ontwikkelingsperspectief. En we doen aanbevelingen op welke wijze dit kan worden gerealiseerd.

Voordat wij in gesprek gaan met de medewerker gaan we eerst met u in gesprek over uw verwachtingen en de mogelijkheden voor de betreffende medewerker in uw bedrijf (op de lange termijn). Binnen dat kader gaan wij in gesprek met de medewerker en maken wij een inschatting of verder onderzoek zinvol kan zijn. Als we daar samen toe besluiten volgt een volledig assessment.

Transfer

Wanneer u er samen niet meer uitkomt, is het in het belang van beide partijen dat uw medewerker op een zo prettige en succesvol mogelijke wijze de overstap maakt naar een andere organisatie. En toch een ambassadeur blijft voor uw organisatie.

Arbeidsmarktomstandigheden veranderen of er sprake van een (dreigend) conflict. Op een discrete manier kunnen wij uw medewerker hierin begeleiden. Afhankelijk van de functie en positie en de kansen op de arbeidsmarkt brengen wij een reel ontwikkelingsperspectief in kaart en begeleiden wij uw medewerker succesvol naar een andere werkplek.

Onze inspanning loopt uiteen van een oriënterend gesprek, of een steuntje in de rug tot een volledig en grondig traject met gedegen begeleiding. Wij stemmen de inzet van onze dienstverlening vooraf met u af.

Bij het succesvol doorplaatsen binnen 6 maanden vragen wij een succesfee.

Reorganisatie

Wanneer u door marktomstandigheden gedwongen wordt uw organisatie en qua omvang en competenties aan te passen kunnen wij u ontzorgen in dit proces.

Dit is een proces dat u samen met uw medewerkers, ondernemersraad en vakbond nauwgezet moet afstemmen. In de eerste plaats moet u iedereen overtuigen van nut en noodzaak van de ingreep en vervolgens dient u een toekomstperspectief te stellen voor uw organisatie 2.0.

In het nieuwe perspectief zal er voor een aantal van uw medewerkers geen plek meer zijn. Omdat de omzet in relatie tot uw personele omvang te groot is, maar ook omdat de gevraagde competenties voor uw organisatie 2.0 niet overeenstemmen met de competenties van uw huidige team.

Wij hebben ervaring in grote industriële reorganisaties en binnen het midden- en klein bedrijf. Wederzijds vertrouwen en respect is veelal de sleutel om een pijnlijke ingreep te respecteren en te accepteren. We kunnen het voor u en uw medewerkers niet mooier maken, maar misschien wel gemakkelijker.

U en uw medewerkers richten zich op de toekomst en wij gaan met de overige medewerkers kijken en mogelijk begeleiden naar een nieuw perspectief. Een nieuw perspectief buiten uw organisatie, of misschien zelfs gelieerd aan uw organisatie.
Veelal is het naast het sociale aspect ook kostentechnisch beter om gebruik te maken van een transfertraject.