Mr Drs H.J. (Bas) van der Ven MSc

Mr Drs H.J. (Bas) van der Ven MSc

 

 

Algemeen directeur, econoom, jurist en arbeids- en organisatie psycholoog.

Bas is jurist en econoom en was financieel directeur bij een grote instelling en heeft zich later ontwikkeld naar algemeen directeur bij middelgrote instellingen (met oog voor P&O). Bas is bovendien een ervaren toezichthouder.

Een onderneming wordt gedragen door haar medewerkers en de medewerkers zijn uiteindelijk de succesfactor voor het bedrijf. Om hier meer inzicht in te krijgen is Bas psychologie gaan studeren.

​Bas combineert zijn werkzaamheden als commissaris en directeur met werving en selectie en heeft ruime ervaring met assessments. Hierbij heeft hij oog voor de belangen van een organisatie, het persoonlijk ontwikkelingstraject van de medewerkers en is een verbinder om dit voor beide partijen te optimaliseren en in perspectief te plaatsen.

S.M. (Rose) Scholten MSc

S.M. (Rose) Scholten MSc

 

 

Trainer, interim manager en gedrags- en maatschappijwetenschapper.

Rose begon haar carrière als pedagoog en heeft daar de basis gelegd voor het observeren van mensen, hun gedrag en talenten, heeft ze zich verder verdiept in het bevorderen van leren en ontwikkelen van het individu tov diens omgeving.

Afgestudeerd als andragoog (MSc) met de specialisaties Life Long Learning en Healthy Aging. Rose heeft in diverse functies gestalte kunnen geven aan het beleidskader rondom de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt of de specifieke werksituatie.

Rose heeft ervaring als toezichthouder, coacht management en is als interim manager betrokken bij organisaties met ontwikkelings- en verandervraagstukken.

“Hoe ben en blijf ik als werknemer en werkgever van toegevoegde waarde? Hoe haal ik het optimale uit mijn medewerker?”, vindt Rose intrigerende vraagstukken.

De prestaties van het individu staan nooit los van hun omgeving.

Ook is Rose juridisch geschoold en begeleidt mensen van werk naar werk. 

 

H. (Harry) van de Pol AACA

H. (Harry) van de Pol AACA

 

 

Directeur, accountant en juris.

Harry is accountant en was vennoot bij een middelgroot accountantsorganisatie. Als adviseur en verbinder heeft hij ruime ervaring bij het ontwikkelen van new business, fusies en overnames van bedrijven.

Als zodanig is hij betrokken geweest bij diverse directiebenoemingen. Bij een fusie of overname is het altijd een uitdaging om met name de medewerkers dezelfde kant op te laten kijken.

De vaak niet uitgesproken verwachtingen over en weer in een organisatie is een tikkende tijdbom. Of je komt er samen iot of je vertrekt voordat het te laat is. De dillemma’s waar je voor staat deel je niet zo maar met iemand waarvan je afhankelijk bent. Vertrouwelijkheid vanuit een beroepsgeheim kan uitkomst bieden. 

​Als jonge trompettist heeft Harry ervaren dat de techniek de basis vormt voor muziek, maar de kwaliteit en diepgang wordt bepaald door de mate waarin je iets van jezelf in de muziek weet te leggen. In het dagelijks leven is dat niet anders.